Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

LesAmoursImaginaires
07:39
07:39
4044 51e8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viathatwasntadream thatwasntadream
LesAmoursImaginaires
07:37
LesAmoursImaginaires
07:37
LesAmoursImaginaires
07:37
LesAmoursImaginaires
07:36
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
LesAmoursImaginaires
07:36
6581 5178
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
07:35
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
07:34
2360 95c5 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viazakazane zakazane
LesAmoursImaginaires
07:33
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazakazane zakazane
LesAmoursImaginaires
07:33
2195 062d
Reposted fromsarazation sarazation viafourstrings fourstrings
LesAmoursImaginaires
07:32
2309 1e03
Reposted fromsarazation sarazation viakikkeer kikkeer
LesAmoursImaginaires
07:32
Reposted frompiksele piksele viamoai moai
LesAmoursImaginaires
07:32
3331 c33f 500
Reposted fromsunwalk sunwalk viamoai moai
LesAmoursImaginaires
07:32
7538 7787
Reposted fromrevalie revalie viamoai moai
LesAmoursImaginaires
07:32
LesAmoursImaginaires
07:31
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychoviolet psychoviolet
LesAmoursImaginaires
07:31
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
LesAmoursImaginaires
07:31
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromzoou zoou viaaskman askman

April 11 2017

17:23
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viapoptymista poptymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl